Visie Gerritsen Management Advies & Training BV

Ons vertrekpunt is, de kerncompetenties die van nature aanwezig zijn bij mensen. In onze visie heeft iedereen sterke kanten en zijn valkuil situaties vaak een te weinig zicht hebben op jezelf en de eisen van de context waar je dan in bevindt.
Effectiviteit van mensen heeft te maken met timing. Net zo goed als een topspits in een voetbalelftal weet waar hij moet staan, is dat principe ook van toepassing op mensen in organisaties.
De aanpak is onderbouwd, pragmatisch en gericht op het bereiken van resultaten en succes met en door mensen. Kennis, vaardigheden en de persoonlijkheid van mensen maken het verschil in complexe vraagstukken !!!
Tevens kunnen we vast stellen dat geen enkel individu meer in staat is de verschillende deskundigheden eigen te maken en de gigantische data ontwikkeling bij te houden, die nodig zijn om vraagstukken op te lossen. We zijn op elkaar aangewezen om vraagstukken op te lossen. Er is maar een antwoord voor de komende decennia Teamwork.

Missie Gerritsen Management Advies & Training

Omdat optimaliseren van teamwork onze missie is gaat het ons om een aantal zaken:
Het formeren van het juiste team, selectie van de kandidaat(en)
Het laten functioneren van het team: teamwork ,vergaderen 5.0
Het coachen van het team of teamlid 

De doelgroepen:

Managementteams
Raden van Bestuur
Raden van Commissarissen
Raden van Toezicht
Teams met Professionals: medici, advocaten, adviseurs, docenten, e.d.
Projectteams

NIEUW en UNIEK  
Ooit afgevraagd wat uw vergadering kost ??>>
download in de Apple App Store of de Google Play Store de unieke vergaderkosten App
De App is gratis, uw vergadering niet !!!


Download onze Teamwork brochure >>

Download onze Effectief Vergaderen handout>>

NIEUW   Download nieuwe aanpak om effectiever en efficiiënter te Vergaderen 5.0>>

NIEUW  BoardRoom Dynamics Model >>Raden van bestuur, toezicht en commissarissen>>


Download interview verschillen maken team sterker>>

Download interview verbeteraars en vernieuwers in organisaties>>

Time for a personal break

Even afstand nemen om weer met focus door te gaan (koers zetten). Bekijk de brochure van de mini sabbatical, een individueel coachings programma in een unieke setting.

Ga naar onze Sportieve Mini Sabbatical pagina en download de brochure>>